Хемија

Единици за мерка


Прашање, да се биде тело или супстанција и енергијата може да се процени квантитативно. Секоја карактеристика што може да се квантификува претставува а физичка величина.

Физичка величина

Должина, маса, температура, време, волумен, јачина, количина на материја, итн. Овие количини се проценуваат од мерките донесени со конвенцијата и секоја единица има свој симбол.

На пример, м Симболот на мерачот. Вредноста на количината може да се изрази со број и единица на мерка. Пример: 25 ° С, 100м.

Единица за мерни системи

Единица група е позната како единица за мерни системи. Најкорисен е SI (Меѓународен систем на единици). Забележете ги единиците на SI:

ГРЦИЈА

ОБЕДИНЕТЕ ИМЕ

СИМБОЛ

маса

килограм

Кг

должина

метрото

м

време

второ

с

електрична струја

засилувач

А

температура
термодинамика

Келвин

К.

област

квадратен метар

м²

притисок

Паскал

Па

сила

tonутн

Н.

интензитет на светлина

Кандела

ЦД

количина на материја

Мол

мол

брзина

метри во секунда

м / с

енергија

ouуле

Ј

електричен напон

волт

V

волумен

кубен метар

м³

моќ

вати

W


Видео: Мерни единици за маса-преобразуване. (Октомври 2021).