Хемија

Хемиска кинетика


Можеме да видиме дека некои хемиски реакции се случуваат побрзо, а други побавно.

Не секоја хемиска реакција се случува во исто време. Некои одземаат часови, денови, години. Други се потребни за дел од секундата.

Хемиските реакции се случуваат со различна брзина, како што е процесот на варење на храната што трае неколку часа и експлозија која е моментална. Еве неколку хемиски реакции:

- киселина и основа е моментална реакција;
- формирање на 'рѓа, за што се потребни години за формирање;
- растворање на внесен таблета, што трае неколку секунди;
- радиоактивно распаѓање, кое често трае милијарди години;
- палење на свеќа, која трае неколку часа;
- палење на натпревар, што трае неколку секунди;
- карпеста формација, која трае неколку милиони години.

     
  

Понекогаш е важно да се контролираат овие реакции со тоа што ќе се направат побрзи или побавни.

А хемиска кинетика Тоа е област на хемија која ја проучува брзината на хемиските реакции и факторите што ја менуваат оваа брзина.


Видео: Хемиска кинетика вовед. Општа и неорганска хемија (Јуни 2021).