Хемија

Хемиска кинетика (продолжение)


Енергија за активирање (јадете)

Тоа е минималната енергија што реагенсите треба да ја започнат хемиската реакција. Оваа минимална енергија е потребна за формирање на активиран комплекс.

Колку е поголема енергијата за активирање, толку е побавна реакцијата, затоа што ја зголемува тешкотијата за да се случи тој процес. Колку е помала енергијата за активирање, толку е помала енергетската „бариера“, толку поефективни судири и затоа побрза реакција.

Ендотермички и егзотермички графикони за активирање на енергија

Енергијата за активирање варира во зависност од видот на хемиската реакција. Во ендотермички реакции е поголем отколку кај егзотермички.

                

Каде:

Ендотермички


Извор: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif

Егзотермички


Извор: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif


Видео: Хемиска кинетика вовед. Општа и неорганска хемија (Октомври 2021).