Хемија

Естер


Естер е секое органско соединение кое ја има следната генеричка формула:

каде што R и R 'се радикали, не мора да бидат еднакви. Еве неколку естри:

Реакција на естерификација

Естри може да се добијат со реакција на естерификација. Карбоксилна киселина реагира со алкохол за да формира естри и вода.

Комунални услуги

Естерите се од големо значење во прехранбената индустрија. Тие ги формираат есенциите, кои потекнуваат од киселини и алкохоли од краток ланец.

Во прехранбената индустрија, тие го имитираат вкусот и аромата на овошјето. Поради оваа причина тие се нарекуваат арома или арома. Тие се користат во слатки, бонбони, сладолед, вештачки сокови и др.

Примери за ароми:

- бутил етаноат - суштина што го имитира вкусот на зеленото јаболко. Се користи во куршуми и марки за џвакање.


Видео: Есфирь Библейские сказания (Октомври 2021).