Хемија

Естер (продолжение)


- пентил ацетат - суштина што го имитира вкусот на бананата.


- метил антранилат - природна суштина на грозјето. Се користи во вештачки сокови.

- пропил ацетат - Суштината на вкусот на круша што се користи во гума за џвакање и бонбони.

Естерите со долг ланец се масла и масти. Маслиновото масло, путерот, маргаринот и сапунот се многу присутни во нашите секојдневни животи.

Овие производи се естри добиени од алкохол и карбоксилни киселини. Триглицеридите се обидувачи на глицерин, кои формираат масла и масти.

Ако R е долг, маслото или маснотиите резултираат. Восоците се естри добиени од реакцијата на киселина и алкохол со голем број јаглерод.

Восоците се користат во производството на маст за чевли, свеќи, восок од восок, восочна хартија.


Видео: Carbonfox ESTER L132 - продолжение (Октомври 2021).