Хемија

Ковалентно врзување и хибридизација


Орбитала е регион на атом каде што најверојатно ќе се најде електрон.

Орбиталата ја покажува формата на атомот според енергетскиот под-ниво.

под-ниво

една орбитала

(0)

под-ниво стр

три орбитали стр

(-1) (0) (+1)

потпросек г.

пет орбитали г.

(-2) (-1) (0) (+1) (+2)

под-ниво f

седум орбитали ѓ

(-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3)

Погледнете ја формата на секоја орбитала:

с - има сферична форма

стр - има форма на гира

Орбиталите г. и ѓ Тие исто така имаат форма на гира, но се подолги.

Според Принцип на исклучување на Паули, орбиталата држи само две електрони истовремено.

Спин Тоа е насока на ротационото движење на електронот околу својата оска.

Вредностите на вртење се конвенционални и следат насоки во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот.

За употреба во насока на стрелките на часовникот
За употреба спротивно од стрелките на часовникот


Видео: Invanzivnite vakcini predizvikuvaat patoloshki imun (Октомври 2021).