Хемија

Глициди (продолжение)


Фруктоза

Името „фруктоза“ го измислил во 1857 година од Вилијам Милер, англиски хемичар.

Исто така познат како овошен шеќер, тој е моносахарид (Ц6Н12На6) Забележете дека молекуларната формула на фруктоза е иста како и глукозата, но тие се разликуваат според карактеристичната група, која во молекулата на фруктоза е кетонска група, додека во гликозната молекула е алдехид.

Поради оваа причина, поради присуството на кетонска група во нејзината структура, фруктозата може да се класифицира како кетоза.

Фруктозата може да се најде во медот и многу овошја. Исто така се нарекува левулоза.

Може да се добие и со хидролиза на полисахарид, инулин.

Чистата, дехидрирана фруктоза е многу слатка, безбојна, без мирис, цврста и кристална. Тој е најмногу растворлив во вода шеќер од сите.