Хемија

Липиди (продолжение)


Церидите се естри на повисоки масни киселини со повисоки алкохоли.

Восоците може да бидат зеленчук, како што е восок од карнеба, или може да биде восок од животинско потекло, како што е восок од пчелин.

Некои цериди:

В15Н31 - СОВЕТ26Н53 церил палмитат (восок од каррнаба)

В25Н51 - СОВЕТ15Н31 цетил церотат (пчелин восок)

Церидите можат да се класифицираат како едноставни липиди и можат да се произведуваат и од животни и од зеленчук, што обично се нарекуваат восоци.


Видео: Earth's mass extinctions. Peter Ward (Октомври 2021).