Хемија

Модел на Томпсон


Во 1903 година, физичарот Josephозеф Johnон Томсон предложи нов атомски модел, заснован на експерименти со катодни зраци, кои ги нарече електрони.

За Томсон, атомот беше сфера со позитивна полза „исполнета“ со негативно наполнети електрони.

Моделот стана познат како „пудинг од суво грозје“. Овој модел ја поништува идејата дека атомот е неделив и ја воведува електричната природа на материјата.


Извор portaltosabendo.com.br

Моделот на Томсон објаснува некои феномени, како што се електрична струја, електрификација на триење, формирање на јон и испуштање на гас.


Видео: Chemistry & Physics: History of the Atom Dalton, Thomson, Rutherford, and Bohr Models (Октомври 2021).