Хемија

Брогли модел


Францускиот научник Луис де Брогли ја проучувал природата на електронските бранови.

Запрете го, материјата понекогаш се формира со трупови, честички, понекогаш и како бран.

Ова е теорија на двојност. Неговите теории се засновале на студиите на Алберт Ајнштајн и исто така Макс Планк.

Тој го воведува концептот на механиката на бранови. Во овој момент електронот се смета за честичка на бран.