Хемија

Синтетички макромолекули


Синтетички полимери

Синтетичките макромолекули се полимери, кои се основа за производство на пластика.

Пластика започна со производство кон крајот на деветнаесеттиот век и се од големо значење во развојот на дваесеттиот век.

Од овие макромолекули, беше можно да се добие, покрај пластика, текстилни влакна, како што се најлон и полиестер, и синтетички гуми.

Полимери се состојат од многу големи молекули кои се формираат со повторување на мала молекуларна единица наречена мономер.

Примери:

     
Примери на синтетички полимери: пластична чаша, ПЕТ шишиња и синтетички гумени гуми.

Дополнителни полимери се оние каде полимерот е збир на мали молекули сите еднакви едни на други.

Примери за додавање полимери се полиетилен, полипропилен, винил хлорид, полистирен, винил полиастат, тефлон, метил полиметакрилат и полиакрилонитрил.

Ние ќе ги проучуваме секој од нив подолу.


Видео: Ученые научились вдыхать жизнь в синтетику (Октомври 2021).