Хемија

Синтетички полимери


Полиетилен

Полиетилен е денес најчесто користената пластика. Се користи за производство на предмети за домаќинството, ПЕТ шишиња, пластични кеси, итн.

Овој полимер се добива од алчен, етилен. Разни делови на етилен формираат полиетилен.

Оваа реакција се јавува во присуство на катализатор.

Полипропилен

Се користат во производството на браници и јажиња заради нивната висока затегнување.

Се добива од пропилен.


пропилен

полипропилен

Винил хлорид

Исто така познат како поливинил хлорид, обично се нарекува ПВЦакроним Поливинил хлорид. Се користи во цевки за водовод, пластични чевли, итн.

Се добива од винил хлорид.


винил хлорид

поливинил хлорид (ПВЦ)

Овој полимер е широко користен во производството на чаши и плочи. Кога се загрева со супстанции кои произведуваат гасови, отекува и предизвикува стиропор.

Се добива од стирен.


полистирен

Винил полиастат

Овој полимер исто така се нарекува PVAакроним Поливинил ацетат.

Се користи во производството на бои, гуми за џвакање, лепила и лепила. Се добива од винил ацетат.


винил полиастат