Хемија

Криоскопија


Тоа е колигативно својство што предизвикува намалување на температурата на замрзнување на растворувачот.

Таа е предизвикана од додавање на неволативен сол во растворувач. Тоа е поврзано со точката на зацврстување (ПС) на супстанциите.

Овој имот исто така може да се нарече криометрија.

При споредување на чист растворувач и неволителен раствор на сол, може да се каже дека точката на замрзнување на растворот секогаш ќе биде помала од точката на замрзнување на чистиот растворувач.

Колку е поголем бројот на честички растворени во раствор, толку е помала неговата точка на замрзнување.

Во земјите каде зимата е многу сурова, солта се додава на патиштата за да се намали температурата на замрзнување на водата, спречувајќи да се формира мразот.

Овој имот исто така објаснува зошто голем дел од морската вода не замрзнува на 0 ° С. Огромната количина сол растворена во морињата и океаните предизвикува намалување на нејзината точка на замрзнување.

Кај автомобилите, вообичаено е да се додаде антифриз на радијаторите, етилен гликол. Оваа супстанца, во раствор со вода, ја намалува температурата на замрзнување на -37 ° C.


Видео: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (Октомври 2021).