Хемија

Органски реакции


Постојат милиони органски материи во природата. Количината на хемиски реакции што можат да се појават кај овие супстанции е огромна. Некои се предвидливи.

Најважните органски реакции се следниве:
- дополнителна реакција
- реакција на супституција
- реакција на оксидација
- реакција на елиминација

Реакција на додаток

Дополнителни реакции се оние кога атом од органска или неорганска супстанција се додава во органска супстанција.

Се јавува кај незаситени јаглеводороди, како што се алкени и алкини. Тие се карактеризираат со кршење на двојни и тројни обврзници.

Кај незаситените јаглеводороди, дефектот се јавува кај најслабата врска (π врска) и се јавува формирање на две нови обврзници (δ обврзници).

Главните дополнителни реакции се:

- каталитичка хидрогенизација
- халогенација
- додавање на HX
- додавање вода
- дополнување на ароматични

Willе ги проучуваме секој подолу.


Видео: Токсични реакции на органите върху долните крайници (Октомври 2021).