Хемија

Видови на концентрација


Концентрација Тоа е терминот што го користиме за да се воспостави врска помеѓу количината на сол и количината на растворувач во растворот.

Количините можат да се дадат во маса, волумен, мол, итн.

Известување:
м1= 2гр
не2 = 0,5 мл
V = 14L

Секоја количина има индекс. Ние користиме индекс:

1 = за солени количини
2 = за количини на растворувач
без индекс = за количини на раствор

Примери:

2 g маса на сол на NaCl: m1= 2гр
број на молови од 0,5 mol растворувач на вода: n2 = 0,5 мл
Волумен на раствор од 14L: V = 14L

Концентрациите може да бидат:

  1. Заедничка концентрација
  2. Моларност
  3. Наслов
  4. Молерна фракција
  5. Нормалност

Willе ги проучуваме секој подолу.


Видео: Задачи-Масен удел. Општа и неорганска хемија (Август 2021).