Хемија

Периодична табела


Од деветнаесеттиот век, научниците почнале да сфаќаат дека хемиските елементи можат да се групираат во колони, формирани со собирање на елементи со слични својства.

Бројот на хемиски елементи познати на човекот се зголемил со векови, особено во деветнаесеттиот.

Погледнете ја табелата:

До крајот на векот:

Број на хемиски елементи

XVI

14

XVII

33

XIX

83

XX

112

Некои елементи биле познати пред 1650 година, како што се Ag, C, As, Au, Hg, Pb, Sn, Sb, Cu, S.

После толку многу хемичари се обидуваат да ги класифицираат хемиските елементи, Димитри Иванович Менделеев беше она што најмногу се истакнуваше. Неговата работа во класификација на елементите сè уште се користи и денес. Тој создал а периодична табела на елементи, што служеше како основа за организирање на она што го имаме денес.

Менделеев истакна дека постои периодичност на својствата кога хемиските елементи се ставаат во растечки редослед на нивните атомски маси.

Закон за периодичност - многу физички и хемиски својства на елементите се разликуваат периодично според нивните атомски броеви.


Видео: The Periodic Table Song (Октомври 2021).