Хемија

Дневна хемија


Неорганска функција

Неорганските киселини се многу присутни во нашите секојдневни животи, како и основи, оксиди и соли. Еве неколку супстанции и нивната примена.

Киселини

- Хлороводородна киселина (HCl) - Ова е киселина во нашиот стомак. Тоа е дел од гастричниот сок. Тој е тој што помага во варењето на храната.

Мешано со вода (воден раствор), оваа киселина може да се користи за чистење на подови и wallsидови од камен и плочки. Може да се најде комерцијално под името на мурична киселина.

- Сулфурна киселина (Н2СО4) - Тоа е најсилната киселина која е позната и присутна кај батериите на автомобили. Исто така се користи за чистење на метали и легури.

- фосфорна киселина (Н3ПО4) - Тоа е киселина присутна во безалкохолни пијалоци.


Видео: Д-р Светлана. Хемиски пилинг (Октомври 2021).