Хемија

Кој го употреби терминот кисел дожд за прв пат?


Терминот кисел дожд за прв пат го користеше англискиот хемичар Роберт Аргус Смит во својата монографија. Воздухот и дождот.

Почеток на хемиската климатологија, кисели дождови.

Тој за прв пат воспостави врска помеѓу pH на дождот и согорување на јаглен во индустриски центар.

По скоро половина век, норвешкиот биолог Кнут Дал ја препозна врската помеѓу киселоста на врнежите од дожд и смртта на растенијата и рибите во разни езера во неговата земја.


Видео: The Great Gildersleeve: The First Cold Snap Appointed Water Commissioner First Day on the Job (Октомври 2021).