Хемија

Што значи ТНТ?


Акронимот ТНТ се однесува на тринитротолуен. Станува збор за жолт експлозив и се топи на 81 ° C. се добива од нитрација на толуен.

Иако е нечувствителен на топлина и шок, кога е детониран, неговите атоми се преуредуваат во производи што се илјадници поголеми од оригиналот.

Формираните производи се водена пареа, јаглерод диоксид и азотни гасови.

Бидејќи ТНТ е нечувствителен на шок, триење или агитација, тој мора да биде активиран од детонатор за да може да експлодира.

         


Видео: Tom And Jerry - TNT. Fun Tom and Jerry 2019 Games. Baby Games #littlekids (Август 2021).