Хемија

Зошто салатите венеат?


Можеби сте забележале дека кога ќе зачинат салатите, тие ќе венеат со текот на времето.

Ова се случува ако се зачинуваме со сок од лимон или оцет (оцетна киселина).

Салатите ќе се навалат поради осмоза, а тоа е премин на вода од внатрешноста на листот (помалку концентрирана) кон надворешната (поконцентрирана), предизвикувајќи листот да венее.