Хемија

Демокрит


Демокрит од Абдера бил важен грчки филозоф кој живеел од 460 до 370 година п.н.е. бил ученик на Леукип од Милет (грчки филозоф). Тој исто така беше астроном и математичар.

Неговите идеи за атомизмот биле дека целата материја е составена од мали честички, кои тој ги именувал атоми, што значи неразделни честички. Грчки збор каде на значи не и имаме значи парче.

Не е јасно дали овие атомистички идеи биле негови или оние на неговиот господар Леучипо. За Демокрит, универзумот беше бесконечен, каде што имаше многу други слични светови како нашиот.

Постојат записи што тој напишал околу 90 дела. Познатата фраза од Демокрит:

„Сè што е во универзумот е резултат на шанса и неопходност“.


Видео: Демокрит. Философ, который смеялся над миром (Октомври 2021).