Хемија

Дневна хемија


Супстанции во нашиот секојдневен живот

Некои супстанции се многу присутни во нашите секојдневни животи, но со различни имиња од официјалното име. Погледнете неколку примери:

- каустична сода: натриум хидроксид

- маса сол: натриум хлорид

- нафталин: нафталин

- аспирин: ацетилсалицилна киселина

- млеко на магнезија: магнезиум хидроксид

- отпуштете вар, хидрирана вар или изумрен вар: калциум хидроксид

- брза или девица вар: калциум оксид

- мермер, варовник: калциум карбонат

- водород пероксид: водород пероксид

- амонијак: амониум хидроксид

- јаглерод диоксид: јаглерод диоксид

- бар: натриум карбонат

- карбинол: метил алкохол

- креолин: мешавина од крезоли

- формалдехид: метанол

- ацетилен: етино

- ацетон: пропанон

- етер: диетил етер

- оцет: оцетна киселина или етанска киселина

- етанол: етил алкохол


Видео: Д-р Светлана. Хемиски пилинг (Октомври 2021).