Хемија

Киселина во мускулите?


За време на интензивно вежбање на мускулите, стапката на дишење се зголемува, но и покрај тоа, количината на кислород што го вдишуваме не е доволна за да се оксидира глукозата за да се обезбеди потребната енергија за одржување на активност подолго време.

Сепак, мускулите имаат механизам што обезбедува продолжување на напорот, дури и без кислород: гликозата се распаѓа за да се произведе млечна киселина и да се ослободи енергија, што се користи од страна на мускулите за да се контрахираат.

Колку е поинтензивна и продолжена активност на мускулите, толку повеќе млечна киселина ќе се акумулира во мускулите. За овој процес постои ограничување.

Количината на млечна киселина во мускулите во мирување е 0,02%. Во насилна вежба, достигнува 0,25%. Над оваа сума, мускулот е замор и не може да продолжи да се заразува.

Замор на мускулатура е акумулација на млечна киселина во мускулите.