Хемија

Кој е најобилниот метал во земјата на кора?


Ironелезниот метал е најзастапен во земјата кора и четвртиот најобилен од елементите.

Јадрото на земјата е главно железо и никел. Ironелезото може да се најде во форма на минерали хематит, магнетит, лимонит, сидерит, пирит и илменит.

Најголемите земји за производство на железо во светот се Кина, Австралија, Бразил, Индија, Русија, Украина, САД, Јужна Африка, Канада и Шведска.