Хемија

Како се случува спонтано согорување?


Материјалите што се чуваат во големи количини може спонтано да се согоруваат.

Ова се должи на внатрешната топлина предизвикана од оксидација (реакција каде што електроните се губат, особено кога кислородот се комбинира со некој друг хемиски елемент, или кога водородот се отстранува од соединение).

Оваа оксидација не дозволува топлина да се испушти во околниот воздух, температурата на материјалот се зголемува сè додека не стигне до својата точка на палење и предизвикува пламен.

Околу 290 п.н.е., еден кинески текст го запишува овој феномен опишувајќи го спонтаното согорување на зачувано ткиво намачкано со масло.