Хемија

Бензин Октан


За моторот на автомобилот да работи добро, внатре мора да се испрска мешавина од бензин и воздух.

Внатре во автомобилот, мешавината добива електрична искра и експлодира, формирајќи гасови.

Овие гасови го зголемуваат притисокот во цилиндерот за согорување, предизвикувајќи движење на клипот, што го прави моторот да работи.

Тоа е интензитетот на енергијата ослободена за време на експлозијата што предизвикува движење на автомобилот.

Во зависност од мешавината, бензинот, кога е компресиран, може да експлодира пред време, намалувајќи го интензитетот на експлозијата.

Добар бензин ако има голема компресивна јачина без предвремена експлозија.

Научниците користат две јаглеводороди како стандард за мерење на квалитетот на бензинот. Хептан, кој има многу мала отпорност на компресија, е дадена на вредноста 0 (нула) и 2,2,4-триметил-пентан изоктан, кој има висока цврстина на компресија, вредност 100 (сто).

Значи, 90 октански бензин е оној што се однесува како да е мешавина од 10% хепатин и 90% изоктан.


Видео: Октан корректор что это? Как работает октан корректор? Расход топлива (Октомври 2021).