Хемија

Бензин


Бензинот, добиен со фракционо дестилирање на нафтата, е изменет со еволуцијата на нафтената индустрија и моторите со внатрешно согорување.

Јаглеводороди, компоненти на бензин, се членови на парафински, олефински, нафтени и ароматични серии, а нивните релативни пропорции зависат од маслото и користените производни процеси.

Денес, бензините што излегуваат од рафинерии се состојат од внимателно избалансирани мешавини на овие јаглеводороди за да ги исполнат барањата за перформанси на моторот.

Бензин за потрошувачка е составена од мешавина од две, три или повеќе компоненти добиени во различни процеси на рафинирање, а може да добие и додавање на други соединенија како толуен, кселени, безводен етанол, метанол и други специјални адитиви за специфични цели, вклучувајќи: антиоксиданти и анти-тропачки агенси.


Видео: БензинBenzin 2017 БГ Аудио (Септември 2021).