Хемија

Како се појави номенклатурата на IUPAC?


До XIX век, имињата на органските соединенија се давале произволно, само сеќавајќи се на нивното потекло или на некоја од нивните карактеристики.

Така, на пример, H - COOH се нарекува мравја киселина затоа што се најде во одредени мравки.

Со зголемувањето на бројот на органски соединенија, ситуацијата стана толку комплицирана што хемичарите собрани на Internationalеневскиот меѓународен конгрес во 1892 година решија да започнат со рационализација на органската номенклатура.

По неколку меѓународни состаноци, се појави таканаречената номенклатура на IUPAC (Меѓународна унија на чиста по применета хемија).

Номенклатурата IUPAC е составена од бројни правила, со цел да се дадат доста логични имиња на органски соединенија, така што:

- секое соединение има различно име што го разликува од сите други;

- со оглед на структурната формула на соединението, можно е да се образложи неговото име, и обратно.


Видео: Врховизам - Анархизам. На кој прв ќе му летне главата. . Тодор Петров "Во Центар" (Септември 2021).