Хемија

Формули и совети за хемија


Во овој дел ќе ги најдете главните формули на содржината на хемијата, како и неколку важни совети.

Хемиска кинетика

Колоиди

Хемиска рамнотежа

Стохиометрија

Решение

Супстанции и обврзници


Видео: Week 4 (Септември 2021).