Хемија

Област на наставници


Овој дел ги спојува најдобрите ресурси за предавање што им ги препорачуваме на наставниците.

ПРАЛ - Портал за односи со образованието

PRAL е порталот за едукативни врски што го олеснува животот на учениците и наставниците кои можат да комуницираат преку понудените алатки. види


Лаифи

Наставниците можат да ги диверзифицираат своите часови користејќи ги ресурсите што ги нуди Лаифи. Алатката е бесплатна и овозможува создавање содржина на многу дидактички начин.
знаете како да користите


Видео: Учете англиски област (Август 2021).