Хемија

Приемни испити на колеџ


Во овој дел, ќе најдете некои претходни испити за влез на колеџ, применети од различни универзитети.

Користете ги за да вежбате содржина на хемија. За да ги преземете доказите, изберете ја институцијата:

  • ФАТЕК
  • НАЈДОБРИОТ
  • ИТА
  • МАКНЕИ
  • ПУЦ-РИО
  • PUC-RS
  • ПУЦ-СП
  • УЕРЈ
  • UFPB
  • УФРЈ

Повеќе докази наскоро…


Видео: Михајло Пупин Документарен филм (Октомври 2021).