Хемија

Гулдберг


Като Максимилијан Гулберг беше христијански хемичар и математичар роден во Норвешка, сега Осло. Роден во 1836 година.

Заедно со неговиот зет Питер Ваиг, тој го формулира хемискиот закон за масовно дејство како функција на брзината и концентрацијата на реагенсите, утврдувајќи дали оваа реакција ќе биде реверзибилна во однос на концентрациите на реагенсите.

Тој се посвети на проучување на термодинамиката. Тој ги започна своите академски студии на Универзитетот за христијанство. Тој предавал на Кралската воена школа. Подоцна беше професор по применета математика на истиот истиот универзитет.

Во 1864 година, заедно со Вајаж, тие го формулираа Законот за масите. Тие исто така го проучуваа ефектот на температурата врз стапките на хемиски реакции. Поминаа 15 години пред неговите дела да бидат признати од француски и германски научници од тоа време.

Неговите дела биле направени на норвешки јазик, а подоцна преведени на француски јазик. Во 1870 година, Гулберг ја проучувал варијацијата на температурата на зацврстување и притисокот на пареата со растворање на соединение во чиста течност.
Починал во Норвешка на 66 години.


Видео: WWE Guldberg vs Brock lesnar latest (Октомври 2021).