Физика

Апликации за магнетно поле


Проучувањето на копненото магнетно поле овозможи да се разберат инструментите за навигација со поголема прецизност, како што се компасите и, следствено, проучувањето на магнети и магнети.

Исто така, се должи на напредокот на овие студии дека електромагнетите се развија, што овозможи автоматизација на различни делови од индустриските процеси.