Физика

Апликации за термометрија


Термометријата е гранка на физиката која ја проучува температурата и различните скали измислени со текот на времето.

Како резултат на проучувањето на термометрија, опремата за мерење на температурата, како што се термометри на жива, треба да биде…

Термометријата се развила многу во последните 2 века поради микроскопските студии што оттогаш започнале да се развиваат. Порано макроскопското знаење беше проширено и ревидирано за да може да се решат сите недостатоци во теориите.


Видео: НАЈЧУДНИТЕ АПЛИКАЦИИ ЗА ТЕЛЕФОН!! (Август 2021).