Физика

Речник - Ј


  • ouуле: Практична единица на топлина или работа, еквивалентна на енергијата произведена во 1 секунда со струја од 1 засилувач што минува низ отпор од 1 ом; одговара на 107 грешки или 0,102 килограми.Видео: Јован Јоца Јовановић: Интелектуалац с којим Срби треба да се поносе (Октомври 2021).