Физика

Ефект на холот


Во 1879 година, за време на експериментите направени за директно мерење на сигналот на носачи на полнење во проводникот Едвин Х. Хол реализираше чудна појава.

Во тоа време веќе беше познато дека кога жицата помината со електрична струја била изложена на магнетно поле, товарите присутни во овој проводник биле подложени на сила што предизвикало да се промени неговото движење.

Сепак, она што го опиша Едвин Хол беше појава на негативно наелектризирани и позитивно наполнети региони во проводникот, создавајќи магнетно поле нормално на полето создадено од главната струја.

Во негова чест, овој ефект стана познат како Hall Effect.


Видео: Пецата с Кольо от Обратен ефект в Суингин хол . (Октомври 2021).