Физика

Втор закон на Ом


Овој закон ги опишува количините кои влијаат на електричниот отпор на проводникот, како што се наведува во неговата изјава:

Отпорноста на хомогениот спроводник на постојан пресек е пропорционална со нејзината должина и природата на материјалот на неговата конструкција и е обратно пропорционална со областа на нејзиниот пресек. Во некои материјали зависи и од вашата температура.

Изразени од:

Каде:

ρ = отпорност, зависи од спроводниот материјал и неговата температура.

ℓ = ширина на проводникот

А = пресек.

Бидејќи единицата за електрична отпорност е ом (Ω), тогаш единицата усвоена од СИ за отпорност е .


Видео: ВМРО-НП, ОМ и Достоинство во коалиција ВМРО за Македонија на претостојните избори (Октомври 2021).