Физика

Електрично поле


Исто како што земјата има гравитациско поле, обвинение П. исто така има поле што може да влијае на товарот на тестот што поставени на неа. И користејќи ја оваа аналогија, можеме да најдеме:

Така, што се однесува до интензитетот на гравитационото поле, интензитетот на електричното поле (Е) е дефиниран како количник помеѓу силите за интеракција на оптоварување што создаваат поле (П) и доказ (q) и самиот доказен товар (q), односно:

Се вика Електрично поле полето основано на сите места на просторот под влијание на оптоварување што создава интензитет П, така што секое тестирање оптоварување што предмет на интерактивна сила (привлечност или одбивност) извршена од П..

Веќе еден докажано оптоварување, за целите што нè интересираат, се дефинира како точно тело на познато електрично полнење, кое се користи за откривање на постоење на електрично поле, исто така дозволувајќи пресметување на неговиот интензитет.

Вектор на електрично поле

Враќајќи се на аналогијата со гравитационото поле на земјата, електричното поле се дефинира како вектор со иста насока како и силата на интеракција помеѓу полнежот за производство. П. и доказниот товар што и со исто значење ако q> 0 и спротивно ако q <0. Т.е:

Единицата што ја донесе СИ за електричното поле е N / C (Newутн по кукла).

Толкувајќи ја оваа единица можеме да заклучиме дека електричното поле ја опишува вредноста на електричната сила што дејствува по единицата за оптоварување, за товарите поставени во неговиот работен простор.