Физика

Закон на Ленц


Според законот предложен од рускиот физичар Хајнрих Ленц, од експериментални резултати, индуцираната струја има спротивна насока на варијацијата на магнетното поле што ја генерира.

  • Ако има намалување на магнетниот флукс, индуцираната струја ќе создаде магнетно поле со иста насока како флуксот;
  • Ако се зголеми магнетниот флукс, индуцираната струја ќе создаде магнетно поле спротивно од насоката на флуксот.

Ако земеме како пример, јамка поставена на рамнината на страницата и ја подложи на магнетски флукс што има насока нормален на страницата и има влезна насока на листот.

  • Ако е позитивна, односно ако се зголеми магнетниот флукс, индуцираната струја ќе биде спротивно од стрелките на часовникот;
  • Ако негативна, односно ако магнетниот флукс се намали, индуцираната струја ќе биде во насока на стрелките на часовникот.


Видео: Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц Физика 7 клас EDUAL (Октомври 2021).