Физика

Трансформатори


Трансформатори на напон, обично наречени трансформатори, се уреди способни за зголемување или намалување на напонските вредности.

Трансформаторот се состои од јадро изработено од високо magnetizable материјал и две калеми со различен број на вртења изолирани едни од други, наречени примарни (калем што прима напон од мрежа) и секундарно (калем од каде излегува трансформираниот напон).

Неговата работа се заснова на создавање на индуцирана секундарна струја од варијација на проток генерирана од примарната.

Влезен и излезен напон се пропорционални на бројот на вртења во секоја калем. Се:

Каде:

  • е напнатоста во основно;
  • е секундарниот напон;
  • е бројот на вртења на основното;
  • е бројот на вртења на секундарната.

Од оваа пропорционалност заклучуваме дека трансформаторот го намалува напонот ако бројот на вртења на секундарната е помал од бројот на вртења на основното и обратно.

Ако сметаме дека целата енергија е зачувана, моќта во основно треба да биде точно иста како и моќноста во средно, вака:


Видео: КАК УСТРОЕН ТРАНСФОРМАТОР. КАК ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА (Октомври 2021).