Физика

Прашања за магнетно поле


1. Магнетно поле што влијае на електрон (полнење -е) што го преминува полето под прав агол до брзината на светлината (c = 300,000,000 m / s) има вектор на сила со интензитет 1N.

Кој е интензитетот на ова магнетно поле?

Познавање на равенката со која се пресметува интензитетот на магнетното поле, со движење нормално на полето:

2. Во магнетно поле со интензитет од 10²T, честичка со полнење од 0,0002С се лансира со брзина од 200000m / s, во насока што формира агол од 30 ° со насока на магнетното поле, како што е прикажано на сликата:

Колку е силна магнетната сила што дејствува на честичката?

За да се пресмета магнетната сила што дејствува на оваа честичка, мора да се запаметиме равенката на магнетното поле, генерализирана до произволни насоки на „ослободување“. Т.е:

3. Во магнетно поле со интензитет 100Т, наполнета честичка C се стартува со брзина m / s, во насока што формира агол од 30 ° со насока на магнетното поле. Колку е силна сила што дејствува на честичката?

Користење на равенката за интензитет на магнетната сила:


Видео: Teknik Servisimizde Kullanılan Ekipmanlar (Септември 2021).