Физика

Прашања за магнетна сила


1. Праволинеарно спроводник го поминува електрична струја од јас = 2.0A кога се потопува во униформно магнетно поле на интензитет Б = 0.0002T, која е магнетната сила во дел од овој проводник, во должина л = 20см во следниве случаи:

а)

За случаи кога аголот формиран помеѓу магнетното поле и струјата е 0, силата извршена од полето е 0, бидејќи:

Но, ако 0 ° = 0, според тоа, F = 0.

б)

За случаи кога аголот формиран помеѓу магнетното поле и струјата е исправен (90 °), извршената сила е дадена од:

Но sen90 ° = 1, тогаш:

в)

Во случај кога аголот формиран помеѓу магнетното поле и струја е различен од 0 °, 90 ° и нивните еквиваленти во другите квадранти, ние користиме:


Видео: Teknik Servisimizde Kullanılan Ekipmanlar (Септември 2021).