Физика

Вежби за дилатација


Волуметриска дилатација

1. Паралелепипед од алуминиумска легура () има рабови што, на 0 ° С, измерат 5см, 40 см и 30 см. Колку се зголемува вашиот волумен кога се загрева на 100 ° C?

Прво, треба да го пресметате волуменот на калдрма на 0 ° C:

Како волуметриска дилатација дадена од:

Но:

Заменување на вредностите во равенката:

Дилатација на течности

1. Стаклен сад. Со капацитет од 3000cm³, тој е целосно исполнет со течност на 0 ° C. Целиот дел се загрева на 100 ° C и се забележува дека 15 см од оваа течност протекува од садот.

Со оглед на коефициентот на линеарно проширување на стаклото како константен во наведениот термички опсег и е еднаков на , кој е реалниот коефициент на проширување на оваа течност?

Знаејќи го тоа

И тоа:

Значи, можеме да го пресметаме очигледниот коефициент на експанзија на течноста и да го дознаеме вистинскиот коефициент на експанзија, имено:


Видео: Penis Exercise: Angion Method Demonstrations 18+ (Октомври 2021).