Физика

Бор Атом


Во атом, електроните се на различни нивоа на енергија. Електроните со пониско ниво на енергија се поблиску до јадрото; оние на повисоко ниво на енергија се подалеку од јадрото.

На сликата подолу е прикажан атом чии електрони се на различно ниво на енергија. Со цел електронот на ниво 1 да премине на ниво 2, ние мора да обезбедиме малку енергија за тоа, бидејќи јадрото носи привлечна сила на овој електрон.

Така, на ниво 2, електронот е на повисоко енергетско ниво отколку кога го зафаќа нивото 1.Видео: Физика 9 класс Урок42 - Атом Бора. (Август 2021).