Физика

Квантна физика


Вовед

Досега, сите теми што ги проучувавме се дел од областа наречена Класична физика. Иако е многу корисна, класичната физика не може правилно да објасни некои важни физички феномени, како што е однесувањето на материјата во атомските и субатомските скали.

Во 1900 година, студии за Квантна физика беа започнати, и беа потребни околу 30 години за да се "заврши". Всушност, сè уште не можеме да тврдиме дека оваа теорија е целосно подготвена, бидејќи станува збор за област во која физичарите во моментот развиваат многу научна работа.

Квантната физика може задоволително да објасни голем дел од неодговорените проблеми до почетокот на дваесеттиот век. Покрај тоа, оваа теорија е применлива и за макроскопските системи, што го прави неговиот генијалец уште поочигледен.

Нашата цел од сега е да разгледаме некои концепти на оваа нова теорија со цел да ги воведеме основите на квантната физика и да разбереме зошто класичната физика не објаснува феномени на микроскопски скали.


Видео: Treći element S2E16 Čudesna kvantna fizika (Октомври 2021).