Физика

Вежби за термодинамика


Втор закон за термодинамика

1. Во термичка машина 3kJ топлина се снабдува со топлиот извор до почетокот на циклусот и 780J се пренесува на ладен извор. Која е работата направена од машината, ако земеме предвид дека целата енергија што не се претвора во топлина оди на работа?

Вториот закон за термодинамика вели дека:

Значи, заменувајќи ги вредностите во равенката, имаме:

2. Колкав е приносот на термичката машина од претходната вежба?

Приносот на термичка машина даден од:

Заменување на вредностите во равенката:

Или, како процент:

Циклус на карно

1. Апаратот за циклус Carnot има температура со топол извор од 330 ° C и ладен извор на 10 ° C. Какви се перформансите на оваа машина?

Решение:

Да се ​​биде принос на термо машина Царнот циклус даден од:

каде:

Т1= температура на топол извор;

Т2= температура на ладен извор.

Но, користените температури мора да бидат во апсолутна скала, затоа мора да ги претвориме. Значи:

Примената на овие вредности на равенката за приход дава:


Видео: NWP - - . (Јуни 2021).