Физика

Релативистичка маса


Да претпоставиме тело чиешто маса за одмор ќе биде симболизиран од м0, е во мирување во однос на земјата. Ако оваа маса е ставена во движење и стекне брзина с, може да се покаже дека во оваа ситуација масата м на телото ќе го дадат:

Битие м на релативистичка маса.

Слично на веќе проучените предмети, именител на горенаведениот израз е исто така помал од 1, така што подвижната телесна маса е поголема од телесната маса за одмор.

Очигледно, зголемувањето на масата не значи зголемување на количината на честички што го сочинуваат каменот, туку зголемување на неговата инерција. Ова значи дека ако телото е во забрзано праволиниско движење и под дејство на постојана сила што произлегува, забрзувањето нема да биде константно: ќе забави со зголемувањето на брзината.Видео: Еурека Алберт Ајнштајн (Октомври 2021).