Физика

Калориметрија формули


Калориметријата е гранка на физиката која ја проучува размената на енергија помеѓу телата или системите кога овие размени се случуваат во форма на топлина.

Еве список со формули за оваа содржина.

Топлина
Чувствителна топлина

Латентна топлина

Топлински капацитет

Размена на топлина
Топлинска рамнотежа
Размножување на топлина
Проток на топлина

Возење Се случува кога топлината се размножува преку термички спроводен медиум.
Конвекција

Тоа е феномен во кој топлината се шири преку движење на флуидни маси со различна густина.

Ирадијација

Тоа е размножување на топлинска енергија што не бара да се случи материјален медиум, бидејќи топлината се шири преку електромагнетни бранови.


Видео: Калориметрија 1. део калоричност хране (Октомври 2021).