Физика

Формули за физика


Механика

Кинематика

Динамика

Статички

Хидростатички

Универзална гравитација

Термологија

Термометрија

Калориметрија

Студија за гас

Термодинамика

Дилатација

Ентропија

Оптика

Геометриска оптика

Бран

Едноставно хармоничко движење

Бранови

Акустика

Електромагнетизам

Електростатско

Електродинамика

Магнетна индукција


Видео: Урок 397. Формула тонкой линзы. Линейное увеличение линзы (Август 2021).