Физика

Формули - проучување на гасови


Во оваа содржина, ги проучуваме различните трансформации што можат да се појават помеѓу гасовите, кои се флуидни во гасовита состојба.

Подолу е листа на формули на оваа тема.

Трансформации
Изобарна трансформација

Изометриска трансформација

Изотермална трансформација

Адиабатска трансформација

Равенка на Клепејрон
Клапејрон равенка - Општа равенка на државата

Број на молови

Универзална константа на совршени гасови
Општ закон за совршени гасови
Општ закон за совршени гасови


Видео: Manifesting Abundance - Chapter 1: Everything is Energy (Септември 2021).